TOPlist
Copyright © 2008-2017 Stachura.cz

Jak vybrat vhodný kuličkový šroub

Kuličkové šrouby se vyrábějí v mnoha různých typech, stylech a velikostech. Zde je několik rad, které vám mohou pomoci při výběru vhodných kuličkových šroubů pro konkrétní stroj.

NEJVHODNĚJŠÍ KULIČKOVÝ ŠROUB SE VÁM POVEDE VYBRAT, POKUD BUDETE MÍT O VAŠEM ZAŘÍZENÍ TYTO INFORMACE:

Pracovní cyklus - četnost cyklů, prodlevy a požadovaná životnost.
Pracovní prostředí – nepříznivé podmínky, vystavení působení vody, extrémně vysoké teploty nebo jiné požadavky.
Zatížení - hmotnost, kterou budete přemisťovat.
Orientace - jak má být kuličkový šroub namontován (vertikálně či horizontálně).
Přesnost - jaká musí být přesnost při polohování a opakovatelnost polohování.
Rychlost - požadavky na rychlost a zrychlení.
Dráha - délka zdvihu šroubu.

ZVAŽTE POUŽÍTÍ PŘEDEPJATÉHO KULIČKOVÉHO ŠROUBU

sroub
Výrobci kuličkových šroubů dokáží zvýšit jejich tuhost pomocí předpětí, které snižuje osovou vůli mezi maticí šroubu a hřídelí. Předpětí navíc zvyšuje přesnost při polohování i jeho opakovatelnost. Jednou z nejčastějších možností, jak dosáhnout předpětí, je použití nadměrně velkých ložiskových kuliček. Lze toho docílit také použitím dvojité matice. Výrobci také někdy používají mírné znerovnoměrnění rozmístění drážek na hřídeli, které natlačí ložiskové kuličky do předpětí.

ZJISTĚTE SI, JAKÉ MÁTE NÁROKY NA RYCHLOST

Výrobci udávají informace týkající se maximálních rychlostí, které jejich kuličkové šrouby zvládnou. Proměnné, které mají vliv na maximální rychlost, jsou teplota, provozní omezení ložisek a moment setrvačnosti pohyblivých částí uvnitř kuličkového šroubu. Maximální otáčky kuličkového šroubu značí rychlost, při které dochází na hřídeli k rezonanci, tj. kdy začne hřídel „házet". To je dáno délkou šroubu a kvalitou uložení koncového ložiska. Abyste zabránili překračování maximálních otáček zvolte šrouby s větším průměrem, osaďte je správnými ložisky a použijte vhodné uložení.

nk   kritické otáčky šroubu (1/min)
fnk   koef. tření ložiska (pro kuličková ložiska 0,0015)
d2    pr. šroubu (mm)
ln    vzdálenost mezi ložisky uložení šroubu (mm)

NEZAPOMÍNEJTE TAKÉ POUŽÍVAT KVALITNÍ MAZIVA,

mezi nejčastěji používané patří olej a vazelína. Vyhýbejte se mazivům, která obsahují aditiva v podobě pevných látek, které mohou celý systém rotace kuliček ucpat a zalepit